Achiziții

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon

Ref: Anunț de publicitate, pentru atribuirea contractului de servicii de organizare tabară, proiectul „Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova – primul pas pentru o carieră de succes”, cod SMIS 132906, Programul Operațional Capital Uman – POCU.

ANUNȚ ERATĂ

Autoritatea contractantă corectează eroarea materială din caietul de sarcini cu privire la valoarea estimată.

Astfel, se corectează prin erată:

  1. Caietul de sarcini, pag.7 VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA, în loc de: 18.270,45 LEI

Se va citi:

VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA – 18.269,30 LEI

Anunt erata.

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) dorește achiziționarea de servicii organizare tabere pentru grupul tinta, în cadrul proiectului “Stagii de practică pentru elevii din județul Bihor – primul pas pentru o carieră de success” Cod proiect 132934.

Anunțul de participare îl puteți descărca de aici

Restul documentelor sunt disponibile aici: Caiet de sarciniInstructiuni privind achizitiaformulare workshop

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) dorește achiziționarea de servicii organizare workshop teme secundare, în cadrul proiectului “Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova– primul pas pentru o carieră de success” Cod proiect 132906

 

Anunțul de participare îl puteți descărca de aici

Restul documentelor sunt disponibile aici: Caiet de sarciniInstructiuni privind achizitiaformulare workshop

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) dorește achiziționarea de servicii organizare tabere pentru grupul tinta, în cadrul proiectului “Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova – primul pas pentru o carieră de success” Cod proiect 132906

Anunțul de participare îl puteți descărca de aici

Restul documentelor sunt disponibile aici: Caiet de sarciniInstructiuni privind achizitiaformulare workshop

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) dorește achiziționarea de servicii organizare workshop teme secundare, în cadrul proiectului “Stagii de practică pentru elevii din județul Bihor – primul pas pentru o carieră de success” Cod proiect 132934

Anunțul de participare îl puteți descărca de aici

Restul documentelor sunt disponibile aici: Caiet de sarcini, Instructiuni privind achizitia, formulare workshop

 

 

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) dorește achiziționarea de aplicație informatică, în cadrul proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est”, POCU/756/4/9 Cod proiect 136941.

 

Anunțul  de participare îl puteți descarca de aici.

Documentația  de atribuire o puteți descarca de aici.

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) dorește achiziționarea de servicii pentru evenimente, în cadrul proiectului “Totul pentru inima ta - program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular”, POCU/805/4/9 Cod proiect 137424.

Anunțul de publicitate îl puteți descarca de aici.

Caietul de sarcini il puteti descarca de aici.

Instructiunile privind achizitia pot fi consultate aici.

Formulare pot fi descarcate de aici.

Nota de informare privind anularea procedurii de achiziţie având ca obiect achizitia de aplicație informatică pentru activitatea de teren pentru gestionarea grupului țintă – cod CPV: 48311000-1 – pachete software pentru gestionarea documentelor.

Nota de informare anulare achizitie directa.

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) dorește achiziționarea de servicii medicina muncii, în cadrul proiectului “Totul pentru inima ta - program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular”, POCU/805/4/9 Cod proiect 137424.

Anunțul  de participare îl puteți descarca de aici.

Documentația  de atribuire o puteți descarca de aici.