Istoric

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată în decembrie 2000.

La început activitatea organizației s-a concentrat pe cercetare în domeniul sănătății și campanii de informare și educare pentru promovarea sănătății în rândul populației.

Din anul 2007, asociația s-a dezvoltat iar proiectele s-au extins către alte domenii – educație, migrație și social. Aceste aspecte au condus la creșterea capacității de management de proiect și financiar, care a mers în paralel cu dezvoltarea capacității de implementare a proiectelor. Ariile de expertiză s-au diversificat pe parcurs și includ: cercetare, asistență tehnică, consultanță, informare-comunicare, management de proiect și formare.

În anul 2012, în cadrul ARPS a fost înființat Centrul de Cercetare și Documentare în Domeniul Integrării Imigranților (www.cdcdi.ro) în cadrul căruia se desfășoară proiectele de migrație.

În anul 2015, alături de alte organizații, ARPS a fondat RoHealth – Clusterul pentru sănătate (www.rohealth.ro) care urmărește să genereze competitivitate și inovare în domeniul sănătății prin cercetare și să promoveze cooperarea între companii, organizații, universități și entități publice la nivel național.