Servicii

Cercetare: Realizare metodologie, dezvoltare instrumente, culegere de date, analiză date cantitativ și calitativ.
Comunicare: Dezvoltare strategie, instrumente de comunicare, evaluare de programe, activități de relații publice, programe și campanii de comunicare.
Management de proiect: Management, coordonare și implementare de proiecte de cercetare și comunicare.
Formare: Peste 20 de membri sunt acreditați ca formatori, având competențe pentru a susține cursuri pe diferite teme de sănătate, comunicare și management de program.