Domenii de expertiză

Cercetare este o componentă importantă a activității asociației. Pe această direcție ARPS implementează proiecte de cercetare calitativă și cantitativă în domeniul sănătății și migrației. Prin rețeaua de membri de la nivel național, Asociația Română pentru Promovarea Sănătății se implică în special în culegerea de date pentru studii proprii sau parteneriate cu alte institute de cercetare. În cadrul aceleiași componente, ARPS oferă consultanță de specialitate în vederea realizării de metodologii de cercetare adaptate populației țintă, precum și în realizarea instrumentelor de cercetare.

Informare – Comunicare  Asociația Română pentru Promovarea Sănătății beneficiază de o bogată experiență în desfășurarea de campanii de informare, conștientizare și promovare, utilizând multiple instrumente de comunicare, precum website-uri, newslettere, platforme, care și-au dovedit eficiența de-a lungul timpului, in cadrul diferitelor proiecte derulate în domeniile sănătății și migrației.

Asistență tehnică și consultanță – ARPS oferă consultanță și asistență organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, publice sau private, precum și diferitelor companii, în ariile specifice de expertiză ale asociației. Aceste activități se bazează pe metode moderne, informații de actualitate, analiză și planificare strategică.

Formare – Asociația Română pentru Promovarea Sănătății furnizează servicii de formare în domenii legate de reglementările din sănătatea publică, management de program, politici, practici și sisteme de sănătate.