Scrisoare deschisă a Coaliției România Respiră

8 Apr 2016

Stimate doamne și domni parlamentari, membrii ai Guvernului României și ai Președinției României, reprezentanțe diplomatice în România,

Coaliția România Respiră, formată din peste 250 de organizații non-guvernamentale și societăți medicale care au susținut propunerea de adoptare a legii 15/2016, legea privind reglementarea fumatului în spațiile publice închise, a primit cu îngrijorare extremă raportul recent al Comisiei de Sănătate și Comisiei Economice a Senatului României. Raportul comun asupra unui proiect de act normativ privind transpunerea Directivei privind produsele din tutun a inclus, în mod halucinant, amendamente legate de fumatul în spațiile publice închise. Nu înțelegem cum au avut loc dezbaterile asupra acestor amendamente și vom solicita celor două comisii și Biroului Permanent al Senatului să ne fie pusă la dispoziție stenograma aferentă. Solicităm transparență totală ținând cont de gravitatea introducerii unor amendamente care modifică total sensul și scopul legii 15/2016. De asemenea, solicităm clarificări asupra respectării procedurii legislative în acest caz.

Încercarea de amendare a legii 15/2016 prin intervenții asupra unui act normativ (Legea de transpunere a Directivei privind produsele din tutun) care privește comercializarea produselor din tutun și nu aspecte legate de reglementarea fumatului pasiv reprezintă o modalitate degradantă de a introduce astfel de modificări. Vom sesiza aceste interferențe la nivelul forurilor europene responsabile de politicile privind sănătatea publică și la nivelul Comisiei Europene.

Faptul că aceste încercări survin într-un context în care România și cetățenii ei solicită interes maxim din partea autorităților legat de sănătatea publică este cu atât mai grav. Un legiuitor care își propune să reglementeze condiții speciale care să încurajeze fumatul, mai ales pentru generația tânară și care ignoră cu bună știință inclusiv decizia Curții Constituționale asupra acestui subiect se expune blamului public aferent.

Ne re-exprimăm speranța ca legiuitorul României va înțelege impactul unor asemenea demersuri, nu doar asupra imaginii internaționale a României, cât mai ales asupra sănătății publice și va acționa în consecință. Considerăm că o lege susținută de peste 70% din cetățenii României și care se încadrează în angajamentele internaționale pe care România și le-a asumat nu poate fi alterată într-un mod care nu face cinste nici unui decident politic.

Societățile medicale membre ale Coaliției România Respiră au dezvoltat un punct de vedere tehnic asupra acestor amendamente și propuneri, pe care îl regăsiți atașat.

Punct de vedere