Un Viitor Împreună - O societate pregătită să accepte și să beneficieze de prezența cetățenilor străini cu ședere legală în România

Proiectul și-a propus realizarea unei campanii de informare și conștientizare publică privind necesitatea și avantajele imigrației.

Campania a fost derulată în 12 județe din România care figurează cu cel mai mare număr de resortisanți ai țărilor terțe (RTT), iar activitățile proiectului au constat în realizarea unei campanii media (campanie de presă, realizarea și difuzarea unui spot TV și a unui spot radio, campanie online) și a șapte seminarii de informare locale .

Obiectivul general al proiectului „Un viitor împreună” este de a crește gradul de conștientizare a populației românești asupra necesității și avantajelor integrării sociale a cetățenilor străini în vederea creării unui climat favorabil în rândul populației române în ceea ce privește abordarea imigrației și beneficiile aduse de integrarea socială a RTT.

Rezultate: campanie de conștientizare și informare desfășurată în 12 judete cu cel mai mare număr de RTT, cu durata de 6 luni, 7 seminarii de informare, ce vizeaza reprezentanții instituțiilor publice centrale și locale cu atribuții în domeniul imigrației și al integrării, organizații neguvernamentale și jurnaliști din cele 12 judetele ale campaniei, cu participare de minimum 30 jurnalisti/participanti/seminar, realizarea materialelor de informare necesare desfasurarii seminariilor de informare.

Proiectul a fost finanțat în cadrul programului general “Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, prin Fondul european pentru integrarea resortisanților țărilor terțe – Programul Anual 2010.

Valoarea totală a proiectului a fost de 897.742,56 lei, contribuția solicitată Autorității Contractante (Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne) ce a revenit ARPS a fost în valoare de 848,064.36 lei (197,684.00 euro) iar contribuția proprie de 43,758.00 lei (10,200 euro).