Studiu asupra fenomenului imigrației în România. Integrarea străinilor în societatea românească

Proiectul „Studiu asupra fenomenului imigrației în România. Integrarea străinilor în societatea românească”, derulat în cadrul programului general: “Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii” al Comunității Europene, linia de buget: Fondul European de Integrare a resortisanților țărilor terțe - Programul anual 2009, Acțiunea 3 „Studiu privind imigrația în România”, Beneficiar: Fundația Soros, Ref: IF/09.01, mai 2010 - aprilie 2011.

În cadrul acestui proiect, ARPS a fost responsabilă cu realizarea unei cercetări calitative în rândul RTT, activitate realizată cu scopul de a culege informații referitoare la implicarea populației în procesul integrării RTT.

Rezultatul a constat intr-un raport pe baza a 6 studii de caz (povești de viață) în rândul RTT.

De asemenea, ARPS realizează o cercetare calitativă privind identificarea celor mai eficiente metode de informare pentru RTT și evaluarea nevoilor de informare ale acestora. Cele 35 de interviuri în profunzime, structurate, au fost realizate cu RTT și cu reprezentanți ai unor instituții și organizații relevante implicate