NOTĂ DE INFORMARE ANULARE ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Nota de informare privind anularea procedurii de achiziţie având ca obiect achizitia de aplicație informatică pentru activitatea de teren pentru gestionarea grupului țintă – cod CPV: 48311000-1 – pachete software pentru gestionarea documentelor.

Nota de informare anulare achizitie directa.