Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului

Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului prin Programul Naţional de Educaţie pentru Sănătate în Şcoala Românească