Furnizarea servicilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est

România înregistrează creșteri ale incidenței patologiilor asociate cancerului colorectal, cu precădere în rândul populației cu vârsta de peste 50 de ani. Programul de screening colorectal are ca scop depistarea precoce a leziunilor precanceroase colorectale, în vederea depistării timpurii a bolii și asigurării tratamentului adecvat.

Astfel, Spitalul Clinic Județean de Urgență, Universitatea ”Ovidius” Constanța și Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, derulează, la nivel regional, proiectul „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 2 ani si 11 luni și contribuie la creșterea accesului populației la servicii de sănătate accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin creșterea cu minimum 50 000 de persoane din Regiunea de dezvoltare Sud-Est a numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru patologia cancerului colorectal. 

Acest lucru se va realiza prin intermediul a două activități principale:

  • De identificare/mobilizare a grupului-țintă și de facilitare (suport) a minim 50.000 de persoane pentru participarea la programul de screening colorectal;
  • De furnizare a măsurilor de sprijin și acompaniere a minim 500 de persoane din grupul-țintă identificate cu rezultat pozitiv la testare și mobilizarea acestora pentru asigurarea accesului la servicii de specialitate.

Prin intermediul proiectului, persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 și 74 ani vor beneficia de SERVICII GRATUITE, constând în: consultații și investigații medicale, acces la servicii medicale de specialitate în vederea asigurării diagnosticului și tratamentului cancerului colorectal, sprijin și măsuri de suport pentru facilitarea accesului persoanelor la programul de screening, la serviciile medicale de specialitate/alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile identificate.

Prin urmare, principalele beneficii ale participanților la acest program de screening sunt:

  • informarea cu privire la factorii de risc, măsurile de prevenire, investigațiile și consultațiile medicale pentru diagnosticul și tratamentul patologiilor precanceroase colorectale;
  • sprijin pentru înscrierea în programul de screening și pentru accesarea serviciilor asigurate în cadrul proiectului;
  • consultații și investigații medicale gratuite pentru depistarea factorilor de risc, diagnosticul și tratamentul patologiilor precanceroase colorectale;
  • acces la servicii medicale de specialitate/alte servicii;
  • măsuri de sprijin/acompaniere pentru accesarea serviciilor medicale de specialitate pentru asigurarea diagnosticului și tratamentul patologiilor precanceroase colorectale.

Prevenția nu este doar o opțiune, ci o necesitate pentru o viață lungă și sănătoasă.

 

Project image: 
Colorectal