Erata la anuntul de publicitate nr. 21/06.01.2022 proiect „Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova – primul pas pentru o carieră de succes”, cod SMIS 132906

Ref: Anunț de publicitate, pentru atribuirea contractului de servicii de organizare tabară, proiectul „Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova – primul pas pentru o carieră de succes”, cod SMIS 132906, Programul Operațional Capital Uman – POCU.

ANUNȚ ERATĂ

Autoritatea contractantă corectează eroarea materială din caietul de sarcini cu privire la valoarea estimată.

Astfel, se corectează prin erată:

  1. Caietul de sarcini, pag.7 VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA, în loc de: 18.270,45 LEI

Se va citi:

VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA – 18.269,30 LEI

Anunt erata.