EMINET – Dezvoltarea unei rețele de organizații active în domeniul migrației

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS), prin Centrul de Cercetare și Documentare în domeniul Integrării Imigranților (CDCDI), în parteneriat cu Asociația Academia de Advocacy din Timișoara și Asociația Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală (CCCI) din Iași, derulează în perioada 01.01.2016 – 31.12.2017 proiectul ”Dezvoltarea unei rețele de organizații active în domeniul migrației” (EMINET).

Proiectul EMINET are ca obiectiv general creșterea capacității organizațiilor non-guvernamentale românești de a participa la formularea politicilor de migrație și ca obiectivele specifice:

  • evaluarea impactului politicilor de migrație (emigrație și imigrație) asupra pieței muncii din România;
  • dezvoltarea capacității organizațiilor active în domeniul migrației din România de a influența politicile publice prin transfer de cunoștințe și bune practici cu parteneri naționali și internaționali
  • elaborarea unei agende comune de advocacy și consolidarea rolului ONG-urilor de parteneri în formularea de politici publice în domeniul migrației și/sau în arii influențate semnificativ de migrație (demografie, piața muncii, dezvoltare etc.).

Pornind de la evaluarea impactului politicilor de migrație asupra pieței muncii din România, prin două studii complementare asupra efectelor imigrației, respectiv emigrației pe piața muncii, EMINET urmărește să îmbunătățească cadrul legislativ existent, făcându-l mai atractiv pentru migrație și pentru migrația de revenire. Rezultatele cercetării din cei doi ani de proiect și schimbul de cunoștințe cu organizații naționale și internaționale în domeniul influențării politicilor de migrație va oferi ONG-urilor românești o bază necesară de know how și bune practici pentru inițierea schimbării.

Rolul ONG-urilor de parteneri de dialog pentru schimbarea politicilor de migrație va fi consolidat printr-o campanie de advocacy care urmărește modificarea unor aspecte punctuale din legislație, evidențiate în urma cercetării și a consultărilor între membrii rețelei. Schimbările legislative vor fi promovate prin acțiunea concertată a unei coaliții de advocacy, formată din organizații care activează în domeniul migrației și în același timp sunt membre ale rețelei CDCDI. Grupurile țintă ale EMINET sunt ONG-uri și instituții cu activități de advocacy și migrație, factori de decizie, studenți și activiști din sfera drepturilor omului.

CALENDARUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 243.515,00 CHF printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

 

Website: http://eminet.cdcdi.ro

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român accesați: www.swiss-contribution.ro și www.swiss-contribution.admin.ch/romania
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian.
Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor
This website does not necessarily reflect the position of the Swiss government. Responsibility for its content lies entirely with the Research and Information Center on Immigrant Integration.