Direcții strategice în promovarea vaccinării

Proiectul Direcții Strategice pentru Dezvoltarea Programului de Vaccinare și Promovare a Vaccinării a pus în practică una dintre inițiativele asociației din anul 2012, ce a presupus promovarea vaccinării ca mijloc de prevenire a unora dintre problemele de sănătate publică din România.

Contextul a fost determinat pe de o parte de evoluția unor boli infecțioase înregistrată de organismele de supraveghere atât din România, cât și la nivel european iar pe de altă parte, de schimbările în atiudinea și percepția populației referitoare la vaccinare.

În acest scop, am inițiat un demers de cercetare și documentare a problemelor de sănătate publică care pot fi prevenite prin vaccinare, proces în care au fost implicați toți specialiștii și actorii relevanți pentru acest domeniu, atât la nivelul instituțiilor de stat, cât și la nivelul societății civile.

Finalitatea acestui demers a fost elaborarea unui document numit Direcții Strategice pentru Dezvoltarea Programului de Vaccinare și Promovare a Vaccinării.

Acest document este un instrument care a fost pus la dispoziția decidenților din cadrul sistemului de sănătate pentru a le oferi suport în formularea politicilor corespunzătoare și pentru a aplica măsurile necesare desprinse din recomandările și propunerile formulate de experții implicați în cercetarea noastră.