DIM – Discriminarea imigranților

Proiectul Discriminarea Imigranților în Domeniul Drepturilor Civile – DIM urmărește promovarea înțelegerii multiculturale, a toleranței și combaterea discriminării imigranților în România prin cercetarea în premieră a fenomenului discriminării străinilor și îmbunătățirea măsurilor și practicilor antidiscriminare. Din datele actuale respectarea drepturilor civile ale acestora continuă să fie îngreunate de practici care nu fac obiectul unei abordări coerente. Cercetarea propusă va oferi date utile din domeniul drepturilor civile. Pe baza raportului de cercetare, actorii instituționali implicați vor formula un policy brief conținând recomandări de politici și măsuri antidiscriminare. Complementar, trainingul antidiscriminare pentru imigranți și funcționari publici combate practicile discriminatorii prin reducerea cazurilor de discriminare instituțională și creșterea numărului de sesizări din partea imigranților. Campania antidiscriminare susține celelalte activități din proiect, printr-un efort continuu de conștientizare a autorităților publice, angajatorilor, publicului larg și imigranților privind drepturile omului.

Obiectiv general:

Combaterea discriminării și a intoleranței față de imigranți prin creșterea conștientizării privind drepturile omului și promovarea tratamentului egal în exercitarea drepturilor civile de către aceștia în România.

Obiective specifice:

1. Evaluarea tipurilor de discriminare cu care se confruntă imigranții din România în exercitarea drepturilor civile, prin realizarea unei cercetări calitative în rândul principalilor actori implicați, în lunile 2 – 5 de implementare a proiectului.

2. Participarea reprezentanților actorilor instituționali din domeniul drepturilor civile la formularea recomandărilor de politici și măsuri antidiscriminare adaptate sistemelor organizaționale din care provin, prin evenimente de consultare organizate în lunile 5 – 6 de proiect.

3. Combaterea practicilor discriminatorii care vizează imigranții în 5 domenii ale drepturilor civile: educație, muncă, locuinte, sănătate, bunuri și servicii, prin training specific furnizat pentru 30 de angajați ai autorităților publice și 20 de imigranți în lunile 7 – 9 de proiect.

4. Creșterea conștientizării autorităților publice, angajatorilor, publicului larg și imigranților privind drepturile omului și discriminarea la care pot fi supuși aceștia din urmă în România prin derularea unei campanii antidiscriminare în lunile 5 – 14 de implementare a proiectului.

Solicitant:
Asociația Română pentru Promovarea Sănătății

Parteneri:
Societatea Academică din România
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Perioada de implementare: 1 martie 2015 – 30 aprilie 2016

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Website: http://www.imigranti.ro