Centru de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranților

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon

Scopul proiectului este crearea și dezvoltarea unui Centru de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților, în București, printr-un parteneriat între ARPS și Fundația SOROS România.

Rezultatele principale ale primei faze a proiectului: Bibliotecile fizică și digitală, cu peste 170 de titluri fiecare, sunt funcționale și deschise utilizatorilor; Parteneriate create între organizații, instituții, profesioniști și cercetători; Platformă de comunicare online funcțională; Workshopuri online, având ca scop dezbateri legate de metodologia și rezultatele preliminare ale Barometrului Integrării Imigranților; Barometrul Integrării Imigranților (BII), cercetare complexă având mai multe componente: studiul literaturii de specialitate în domeniul imigrației și integrării, publicată la nivel național și internațional; cercetare calitativă (interviuri) cu instituții și organizații neguvernamentale; cercetare calitativă (interviuri) cu imigranți; studiu cantitativ privind percepția populației față de imigranți și imigrație.

Cercetarea a avut la bază un cadru conceptual și instrumente inovatoare de cercetare.

În acest proiect, ARPS este solicitant și are rolul de a asigura dezvoltarea CDCDI, a bibliotecilor fizică și digitală, a platformei și rețelei de profesioniști și organizații, precum și de a realiza interpretarea datelor și raportul de cercetare calitativă din cadrul Barometrului Integrării Imigranților. Prima etapă a proiectului a avut un buget total de 1.286.768,30 lei, din care bugetul ARPS a fost de 935.846,42 lei și a fost implementată în perioada 14.08.2012 – 30.06.2012.

Proiectul a fost finanțat în cadrul programului general “Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, prin Fondul european pentru integrarea resortisanților țărilor terțe – Programul Anual 2011. Autoritatea contractantă este Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Schengen.

Website: http://www.cdcdi.ro