Centru de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranților

Scopul proiectului este crearea și dezvoltarea unui Centru de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților, în București, printr-un parteneriat între ARPS și Fundația SOROS România.

Rezultatele principale ale primei faze a proiectului: Bibliotecile fizică și digitală, cu peste 170 de titluri fiecare, sunt funcționale și deschise utilizatorilor; Parteneriate create între organizații, instituții, profesioniști și cercetători; Platformă de comunicare online funcțională; Workshopuri online, având ca scop dezbateri legate de metodologia și rezultatele preliminare ale Barometrului Integrării Imigranților; Barometrul Integrării Imigranților (BII), cercetare complexă având mai multe componente: studiul literaturii de specialitate în domeniul imigrației și integrării, publicată la nivel național și internațional; cercetare calitativă (interviuri) cu instituții și organizații neguvernamentale; cercetare calitativă (interviuri) cu imigranți; studiu cantitativ privind percepția populației față de imigranți și imigrație.

Cercetarea a avut la bază un cadru conceptual și instrumente inovatoare de cercetare.

În acest proiect, ARPS este solicitant și are rolul de a asigura dezvoltarea CDCDI, a bibliotecilor fizică și digitală, a platformei și rețelei de profesioniști și organizații, precum și de a realiza interpretarea datelor și raportul de cercetare calitativă din cadrul Barometrului Integrării Imigranților. Prima etapă a proiectului a avut un buget total de 1.286.768,30 lei, din care bugetul ARPS a fost de 935.846,42 lei și a fost implementată în perioada 14.08.2012 – 30.06.2012.

Proiectul a fost finanțat în cadrul programului general “Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, prin Fondul european pentru integrarea resortisanților țărilor terțe – Programul Anual 2011. Autoritatea contractantă este Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Schengen.

Website: http://www.cdcdi.ro