Abordari comunicare anti-fumat pentru femei

Proiectul Abordări de comunicare adaptate femeilor din România pentru prevenirea fumatului și renunțarea la fumat a fost finanțat în cadrul Programului de Granturi Faces of the Future: Smoking Prevention and Cessation in Women al Rockefeller Philantropy Advisors.

Scopul proiectului a fost să identifice abordări şi instrumente eficiente de comunicare cu femeile fumătoare din România, bazate pe dovezi şi adaptate în funcţie de gen pentru o implementare de succes a politicilor de combatere a fumatului. Proiectul a fost construit pe o abordare integrată a activităților de cercetare cu cele de comunicare. Pornind de la colectarea și analiza de date, proiectul s-a concentrat pe elaborarea unor mesaje eficiente adresate femeilor şi fetelor referitoare la prevenirea fumatului și reununțarea la fumat, utile în conceperea și derularea campaniilor locale şi naţionale de combatere a fumatului.

Grupul ţintă al proiectului a fost constituit din coordonatorii judeţeni din cadrul Programului Naţional de Promovarea Sănătăţii, medicii şi psihologii ce activează în cadrul reţelei de centre de consiliere pentru renunţarea la fumat din țară, organizaţii cu preocupări pentru sănătatea femeii, combaterea fumatului sau activităţi orientate specific pe gen.

Beneficiarele proiectului au fost cele aproximativ 1.2 milioane de femei fumătoare şi cele aproximativ 400.000 de fete consumatoare de tutun ce au vârste cuprinse între 10 şi 14 ani. Rezultatele proiectului s-au concretizat în Raportul de analiză secundară a datelor din studiile referitoare la fumat,

Ghidul de comunicare cu femeile din România pentru prevenirea fumatului și renunțarea la fumat şi Toolkit de comunicare despre fumat cu femeile din România