Abordări integrate HIV/SIDA

Abordări integrate HIV/SIDA

Abordari integrate prevenire HIV/SIDA in Romania

 

Proiectul Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România și-a propus să ofere tinerilor (15-25 de ani) informaţii corecte în ceea ce priveşte HIV/SIDA, pentru a-i motiva să adopte un stil de viaţă mai sănătos, un comportament responsabil şi o atitudine nediscriminatorie faţă de persoanele infectate cu HIV. În același timp, s-a adresat mai multor grupuri țintă: elevi, cadre didactice, personal medical și și-a dorit realizarea unei puternice campanii de responsabilizare socială și de luptă împotriva stigmatizării.

Împărţit în 3 componente majore, proiectul a vizat o intervenţie integrată de prevenire în rândul populaţiei generale de tineri: intervenţii în comunitate prin comunicare interpersonală; campanie mass-media; instruirea autorităţilor locale, a profesioniştilor din sănătate (medici), educaţie (profesori, consilieri psihopedagogi şi educatori între egali – peer educators) şi a jurnaliştilor.

Implementarea efectivă a programelor s-a desfășurat în 18 judeţe-ţintă şi a presupus: realizarea de materiale de informare-educare-comunicare; instruirea educatorilor între egali, a cadrelor didactice, a personalului medical şi jurnaliştilor; activităţi de prevenire şi promovare a comportamentelor responsabile în şcoală şi în afara şcolii.