Anunţ public

 

Anunţ public

Centrul de Cercetare şi Documentare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI) recrutează patru voluntari

 

CDCDI recrutează 4 voluntari, în cadrul proiectului “Dezvoltarea unei retele de organizaţii active în domeniul migraţiei (EMINET)”.

Proiectul își propune să crească capacitatea ONGurilor românești de a participa la formularea politicilor de migrație.

Proiectul EMINET este derulat de Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) prin Centrul de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranților (CDCDI), în parteneriat cu Asociația Academia de Advocacy din Timișoara și Asociația Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală (CCCI) din Iași în perioada 01.01.2016 – 31.12.2017 şi  beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 243.515,00 CHF.

Cercetătorii juniori vor avea de a participa în perioada 1.04.2016 – 31.12.2017, la realizarea a două studii complementare asupra efectelor imigrației, respectiv emigrației pe piața muncii, studii ce urmăresc să îmbunătățească cadrul legislativ existent, făcându-l mai atractiv pentru migrație și pentru migrația de revenire, la organizarea celei de a 3 -a conferințe internaționale CDCDI, școlii de vară, la campania de advocacy, diseminarea rezultatelor proiectului. 

Rezultatele cercetării din cei doi ani de proiect și schimbul de cunoștințe cu organizații naționale și internaționale în domeniul influențării politicilor de migrație vor oferi ONGurilor românești o bază necesară de know how și bune practici pentru inițierea schimbării.

Principalele responsabilităţi ale voluntarilor constau în: transcrierea interviurilor (cercetare calitativă); participare la organizarea evenimentelor din cadrul proiectului (consultări, conferința internațională, școala de vară); participarea la activitățile campaniei de advocacy, distribuirea materialelor de informare către organizații și instituții; promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor.

 

Cerințe: interes pentru domeniul migrației și cercetare; abilități bune de comunicare în limba engleză (inclusiv scris); seriozitate; orientare spre rezultat; capacitate de lucru individual. Formarea în domeniul științelor sociale constituie avantaj. Persoanele interesate sunt rugate sa completeze formularul de aplicatie de aici, sectiunea Voluntariat și sa il trimita prin e-mail la office@arps.ro până la data de 13 iunie 2016. Numai candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Experienţa profesională şi abilităţile dobândite prin participarea voluntară la proiectul EMINET vor fi certificate la sfârşitul acestuia.

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.