Initiatives supported by ARPS:

Coaliția România Respiră

Coalition Romania Breathes

Smoke Free Partnership

Smoke Free Partnership

Rohealth - Clusterul pentru Sănătate

RoHealth – Health Cluster

Liberă practică pentru medicii străini din România

Free practice for foreign doctors in Romania

Become an ARPS Volunteer

JOIN NOW

Find out more